รถปิคอัพ

รถปิคอัพ

น้ำหนักรถ : 1.2 ตัน

น้ำหนักสินค้าบรรทุก : 1.2 ตัน หรือ 3 QBM

จำนวนรถ : 30 คัน