รถปิคอัพจัมโบ้

รถบรรทุกปิคอัพจัมโบ้

น้ำหนักรถ : 1.6 ตัน

น้ำหนักสินค้าบรรทุก : 1.5 ตัน หรือ 5 QBM

จำนวนรถ : 10 คัน