รถ 6 ล้อกลาง

รถบรรทุก 6 ล้อกลาง

น้ำหนักรถ : 3.5 ตัน

น้ำหนักสินค้าบรรทุก : 3.5 ตัน หรือ 12 QBM

จำนวนรถ : 20 คัน