รถ 6 ล้อใหญ่

รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่

น้ำหนักรถ : 8 ตัน

น้ำหนักสินค้าบรรทุก : 5 ตัน หรือ 32 QBM

จำนวนรถ : 33 คัน