รถ 10 ล้อ(ตู้)

รถบรรทุก 10 ล้อ(ตู้)

น้ำหนักรถ : 9 ตัน

น้ำหนักสินค้าบรรทุก : 10-12 ตัน หรือ 32 QBM

จำนวนรถ : 32 คัน